اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا)

سهام شرکت کشت و دامداري فکا  در نماد “زفکا” در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴به روش ثبت سفارش عرضه اولیه می شود. بر این اساس تعداد ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم از سهام شرکت (معادل ۲۰درصد) در بازار دوم فرابورس عرضه خواهد شد.حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی ۶۰۰ سهم و دامنه قیمت در ثبت سفارش از مبلغ ۸,۲۰۰ ریال تا مبلغ ۸,۳۰۰ ریال می باشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.