اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت عطرین نخ قم(نطرین۱)

سهام شرکت عطرین نخ قم در نماد “نطرین۱” در روز سه شنبه مورخ ۲۰ /۰۶ /۱۳۹۶  به روش ثبت سفارش عرضه اولیه می شود. بر این اساس تعداد ۱۵,۰۰۶,۴۵۰ سهم از سهام شرکت (معادل ۱۵درصد) در بازارعادي فرابورس عرضه خواهد شد.حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی ۳۰۰ سهم و دامنه قیمت در ثبت سفارش از مبلغ ۴,۶۸۰ ریال تا مبلغ ۴,۹۱۴ ریال می باشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.