رویدادها > گزارش‌ها

گزارش مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سرمایه گذاری رنا
  • منبع: کارگزاری آبان
کشف قیمت ۱۶۹۵ تومانی نماد افق
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش(افق)
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا)
  • منبع: کارگزاری آبان
گزارش معارفه تامین سرمایه نوین
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی ذوب در خصوص واگذاری املاک مازاد جهت تسویه بدهی
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی ذوب در خصوص بخشودگی بخشی از هزینه های مالی
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی خساپا در خصوص تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیت
  • منبع: کارگزاری آبان