رویدادها > گزارش‌ها

شفاف سازی فخاس درخصوص شروع مجدد فعاليت متوقف شده
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی شاملا درخصوص توثيق يا مسدود كردن سهام ناشر
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی چکاپا درخصوص پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی وایران درخصوص انعقاد قرارداد مهم شرکت
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی دفارا درخصوص برگزاری مزايده
  • منبع: کارگزاری آبان
تخصیص خوراک پتروشیمی‌ها با دلار ۳هزار و ۸۰۰ تومانی ادامه می‌یابد
  • منبع: اقتصاد آنلاین
شفاف سازی سمگا درخصوص واگذاري سهام
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی قچار درخصوص افشای معاملات شرکت
  • منبع: کارگزاری آبان