رویدادها > گزارش‌ها

کشف قیمت ۱۴۰۰ تومانی نماد فروی
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت کلر پارس(کلر)
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت ذوب روی اصفهان(فروی)
  • منبع: کارگزاری آبان
گزارش مجمع عمومی فوق العاده فملی
  • منبع: کارگزاری آبان
گزارش مجمع عادی سالیانه پارسان
  • منبع: کارگزاری آبان
گزارش مجمع عادی سالیانه ورنا
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی فولای در خصوص واگذاری سهام سرمایه گذاری آتیه دماوند
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی چکاپا در خصوص مصوبه هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
  • منبع: کارگزاری آبان