رویدادها > گزارش‌ها

گزارش مجمع عادی سالیانه هلدینگ خلیج فارس
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی بانک ملت در خصوص شایعه منتشر شده
  • منبع: کارگزاری آبان
کشف قیمت ۶۲۵ تومانی نماد کویر
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت فولاد سپید فراب کویر(کویر)
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت توزیع داروپخش(دتوزیع)
  • منبع: کارگزاری آبان
بلومبرگ: بخشی از قدرت ریال برگشت
  • منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
کشف قیمت ۱۹۹ تومانی نماد بجهرم
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم)
  • منبع: کارگزاری آبان