رویدادها > گزارش‌ها

شفاف سازی “های وب” درخصوص آخرین وضعیت شرکت
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی وامید درخصوص مزایده فروش سهام فولاد مبارکه
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی اوان درخصوص انعقاد قرارداد مهم شرکت
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی ذوب درخصوص شایعه کمبود آب
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی فولاد درخصوص شایعه کمبود آب
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی قشکر درخصوص پیش بینی ۹۷
  • منبع: کارگزاری آبان
توضیحات کشرق درخصوص انعقاد قرارداد مهم
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی حریل درخصوص قرارداد خرید واگن
  • منبع: کارگزاری آبان