رویدادها > بازارها

افزایش بازدهی اوراق خزانه امریکا به سطح ۳ درصد
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد قیمت های نفت تا سطوح قیمتی سال ۲۰۱۴
  • منبع: کارگزاری آبان
ترامپ: اوپک قیمت های نفت را تصنعی بالا نگه داشته است
  • منبع: کارگزاری آبان
محدودیت عرضه در بازار متانول هند
  • منبع: کارگزاری آبان
پس لرزه های افزایش تعرفه ی تجاری بین آمریکا و چین
  • منبع: کارگزاری آبان
قیمت نفت افزایش یافت اما افزایش تولید روسیه هنوز وزن قابل توجهی دارد
  • منبع: کارگزاری آبان
افت اکثر کامودیتی ها با توجه به نشست پیش روی فدرال رزرو
  • منبع: کارگزاری آبان
فشار نزولی بر قیمت نفت متاثر از گزارش IEA
  • منبع: کارگزاری آبان