رویدادها > بازارها
افزایش پیش بینی قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ توسط مریل لینچ
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش قیمت کامودیتی ها در پی افت شاخص دلار
  • منبع: کارگزاری آبان
نرخ های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته گذشته
  • منبع: کارگزاری آبان
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته پیش رو
  • منبع: کارگزاری آبان
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته پیش رو
  • منبع: کارگزاری آبان
جهش قیمت نفت به بالاتر از ۶۵ دلار به ازای هر بشکه
  • منبع: کارگزاری آبان
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته پیش رو
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش قیمت نفت در پی افزایش دکل های حفاری امریکا
  • منبع: کارگزاری آبان