رویدادها > اخبار > داخلی > بورسی داخلی

علت عدم اعلام مظنه قیمت در تابلوی بازار پایه فرابورس اعلام شد
  • منبع: بورس پرس
تکمیل جعبه ابزارهای مالی بازار سرمایه ایران
  • منبع: سنا
بحث ربوی بودن قوانین بازار پایه توسط کمیته فقهی سازمان بورس رد شد
  • منبع: خبرگزاری ایرنا
خبر خوش معاون سازمان بورس منجر به بهبود وضعیت بازار و شرکت ها شد
  • منبع: بورس پرس
نتایج جلسه کمیته فقهی سازمان بورس با موضوع بررسی قوانین بازار پایه
  • منبع: سنا
احتمال زیاد عرضه اولیه دومین شرکت جدید بورس در هفته آینده و قبل از مجمع
  • منبع: بورس پرس
توضیح مدیر عملیات فرابورس درباره بازگشایی “دکپسول” و بسته شدن دامنه نوسان
  • منبع: بورس پرس
اعمال تغییرات در بازار پایه فرابورس منوط به بررسی‌های لازم شد
  • منبع: خبرگزاری تسنیم