رویدادها > گزارش‌ها > شرکت‌ها

کشف قیمت ۴۰,۳۵۳ ریالی نماد پیزد
  • منبع: کارگزاری آبان
کشف قیمت ۱۲,۵۰۷ ریالی نماد غگیلا
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان(غگیلا)
  • منبع: کارگزاری آبان
کشف قیمت ۸۶۰ تومانی نماد شستا
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌ گذاری تامین اجتماعی(شستا)
  • منبع: کارگزاری آبان
کشف قیمت ۱۲۰۰ تومانی نماد صبا
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌ گذاری صبا تامین(صبا)
  • منبع: کارگزاری آبان
کشف قیمت ۲۳۵۰ تومانی نماد ساوه
  • منبع: کارگزاری آبان