.

بولتن روزانه اوراق – سه شنبه – ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن روزانه اوراق – دوشنبه – ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن روزانه اوراق – یکشنبه – ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن روزانه اوراق – شنبه – ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن هفتگی کالا – شنبه – ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
  • منبع: کارگزاری آبان
گزارش هفتگی تحولات منتهی به ۴ بهمن ۹۸
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن روزانه اوراق – چهارشنبه – ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن روزانه اوراق – سه شنبه – ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
  • منبع: کارگزاری آبان