.

بولتن روزانه اوراق – چهارشنبه – ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن روزانه اوراق – دوشنبه – ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن روزانه اوراق – یکشنبه – ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن هفتگی کالا – شنبه – ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن روزانه اوراق – شنبه – ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
  • منبع: کارگزاری آبان
گزارش هفتگی تحولات منتهی به ۲۲ شهریور ۹۸
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن هفتگی کالا – یکشنبه – ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن روزانه اوراق – یکشنبه – ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
  • منبع: کارگزاری آبان