سایپا

به نظر میرسید قیمت در این نماد بعد از ناکام ماندن از شکست خط هشدار اول چنگال اندروز یک الگوی سرو شانه را کامل کرده است.لذا احتمال کاهش قیمت بیشتر از افزایش ان خواهد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.