سرمايه‌گذاری صنايع پتروشيمی

همپوشانی خط میانی چنگال اندورز و سقف کانال صعودی مقاومت محکمی را برای قیمت ایجاد کرده اند و به نظر نمیرسد قیمت به راحتی این مانع را از پیش روی خود بردارد لذا خرید و نگهداری در این محدوده پر ریسک می باشد. اما چنانچه قیمت موفق به تغییر آرایش و یا شکست این مقاومت […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.