گسترش نفت و گاز پارسيان

همانطور که در تصویر مشخص است قیمت با محرک یک الگوی برگشتی از الگوی تراکمی خود ک به صورت کنج شکل گرفته بود خارج شده است. رسیدن به سقف قبلی دز محدوده ۵۰۰ تومان دور از ذهن نیست. می توان با حد ضرر ۳۳۰ تومان وارد معامله خرید شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.