گروه کارخانجات صنعتی تبرک

گروه کارخانجات صنعتي تبرک هلدینگی است که عمدتا در شرکتهای تولیدکننده مواد غذایی سرمایه گذاری می نماید. صنعت مذکوردر مرحله بلوغ چرخه رشد تجاری قرار دارد و رقبای قدرتمند حاضر در صحنه از ویژگی های این صنعت محسوب می شود. با وجود رقبا این شرکت سعی در حفظ سهم بازار خود و بهبود شرایط کسب و کار داد. تبرک برای سال مالی ۹۶ مبلغ ۲۰۸ ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی نموده که نسبت به سال گذشته رشد ۲۴ درصدی داشته است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

نظرات (یک نظر)