گروه مپنا

در تحلیل قبل به هدف ۸۰۰ تومانی در این نماد اشاره شد. اکنون قیمت در محدده ۶۲۰ تومان یک مقاومت ایجاد کرده است و متوقف شده. سه برخورد و واکنش به این سطح نشان از توجه بازار به این محدوده دارد. چنانچه این سطح شکسته شود. بار دیگر تریگر خرید صادر خواهد کرد. شایان ذکر […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.