گروه صنعتی بارز

در سال جاری افزایش نرخ ارز که موجب افزایش هزینه تولید شرکت های تایر ساز شده است از یکسو و عدم افزایش نرخ متناسب محصولات از سوی سازمان حمایت از سوی دیگر باعث شده تا حاشیه سود ناخالص این شرکت ها روند نزولی داشته باشد. بر همین اساس شرکت های فعال این حوزه درخواست افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش محصولات را به سازمان حمایت ارائه کرده اند که در صورت تحقق این رخداد وضعیت سودآوری این شرکت ها با بهبود همراه خواهد شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.