گروه صنایع کاغذ پارس

چکاپا بعد از شسکت سقف و مقاومت ۵۵۰ تومان در حال ریتست و پولبک به این سطح است . چنانچه قیمت زیر این سطح نرود انتظار میرود قیمت در مدار صعود قرار بگیرد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.