گروه صنايع كاغذ پارس

محصولات تولیدی شرکت کاغذ رول سفید، خمیر ویرجین و رول فلوتینگ می باشد. حدود ۲۷ درصد از فروش شرکت به صورت صادراتی است که سیاست های اتخاذی چین در خصوص ممنوعیت واردات آخال می تواند موجب افزایش نرخ خمیر ویرجین صادراتی شرکت به چین شود و بر سود آوری شرکت اثر مثبت داشته باشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.