گروه حمل و نقل بر مدار صعود

درگروه حمل و نقل، نمادهای حتوکا و توریل، با رشد قیمتی و صف خرید شروع شدند که در ادامه بازار، نمادهای حریل، حپترو و حاسا نیز (نماد حاسا پس از روزها معاملات کم رمق و کم نوسان در محدوده ۱۲۰۰ ریال علیرغم حمایت سهامدار عمده)، با معاملاتی پرحجم، مواجه شدند و صف خرید را تجربه […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.