کیسون

قیمت در این نماد به مقاومت ۲۵۵ تومان رسیده و متوقف شده است. شکست این مقاومت می تواند نشانه شروع یک حرکت صعودی جدید در این نماد باشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.