کنترل هزینه ها در گزارش نه ماهه ریشمک

شرکت تولید و صادرات ریشمک در سال ۱۳۴۸ در تهران به ثبت رسید و در سال جاری نیز در بورس پذیرفته شد. فعالیت اصلی شرکت ایجاد، تاسیس و تصدی واحدهای تولیدی و صنعتی و بازرگانی مرتبط با فراورده های گیاهی، غذایی و دارویی و هچنین مبادرت به هرگونه عملیات مالی، بازرگانی در داخل و خارج […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.