کشاورزی و دامپروری بینالود

شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود در سال ۱۳۹۶ به ازای هر سهم خود ۱۴۱ ریال سود با سرمایه ی ۴۰۰ میلیارد ریالی محقق کرده است که افزایش ۱۱٫۹% را نشان می دهد. شرکت در سال ۱۳۹۶ فروش خود را با ۱۳٫۸% افزایش نسبت به سال ۱۳۹۵ به رقم ۴۷۷ میلیارد ریال گزارش کرده است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.