کدال چهارشنبه – ۹۷/۰۷/۰۴

*این صفحه بصورت پیوسته به روز رسانی می شود.* پیش بینی درآمد هر سهم نام شرکت نماد پیش بینی سال مالی منتهی به سود(زیان) هرسهم (ریال) درصد تغییرات سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر وتوس ۹۷/۶/۳۱ ۲۸ ۱۸% تعدیل منفی

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.