کدال دوشنبه – ۹۸/۰۱/۱۹

*این صفحه بصورت پیوسته به روز رسانی می شود.* مجامع شرکتها نام شرکت نماد نوع مجمع تاریخ برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری پلي اکريل ايران شپلی عادی سالیانه ۹۸/۰۱/۳۱ ۰۹:۰۰ اصفهان ، چهارراه آبشار ، ابتداي خيابان سجاد پلي اکريل ايران شپلی فوق العاده ۹۸/۰۱/۳۱ ۱۱:۰۰ اصفهان ، چهارراه آبشار ، ابتداي خيابان سجاد سرمايه […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.