کدال دوشنبه – ۹۷/۰۸/۱۴

*این صفحه بصورت پیوسته به روز رسانی می شود.* پیش بینی درآمد هر سهم نام شرکت نماد پیش بینی سال مالی منتهی به سود(زیان) هرسهم (ریال) درصد تغییرات سرمايه گذاري مسکن تهران ثتران ۹۷/۶/۳۱ (۱۰۴) ۶۸% تعدیل منفی صورت های مالی سود و زیان نام شرکت نماد دوره مالی سود(زیان) هرسهم (ریال) درصد تغییر نسبت […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.