کاهش ۹۴ درصدی زیان خوساز در سال۹۶

شرکت محورسازان ايران خودرو در سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ مبلغ (۱۷) ریال زیان به ازای هر سهم معادل ۹۵% بودجه را محقق نموده که نسبت به سال۹۵، حدود ۹۴% کاهش داشته است. شرکت در پایان سال۹۶، حدود ۱۷۵٫۴ میلیارد ریال زیان انباشته (۷۰۱ ریال زیان انباشته به ازای هر سهم) دارد. قبل از هر […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.