کاهش فروش محصولات پودری در غفارس

این شرکت در دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ فروش را به مبلغ ۳،۵۳۶ میلیارد ریال گزارش کرده است . فروش شرکت در بهمن ماه با ۷ درصد کاهش نسبت به دی ماه به مبلغ ۳۷۴ میلیارد ریال گزارش شده است. فروش شرکت در آذرماه به مبل۳۳۷ میلیارد ریال و در ۹ ماهه […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.