کاهش فروش شیر در غشان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان در دوره ی یازده ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ موفق به گزارش فروش ۱،۸۶۵ میلیارد ریال شده است. این شرکت فروش بهمن ماه را به رقم ۲۰۵٫۷ میلیارد ریال گزارش کرده است که نسبت به دی ماه افزایشی ۱۴% را نشان می دهد. فروش شرکت در آذر ماه برابر […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.