کاهش فروش شمواد

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی در دوره ی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷ فروش را به مبلغ ۷۹۱ میلیارد ریال گزارش کرده است که نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته ۵۲۹۱ درصد رشد داشته است. این شرکت در آذر ماه فروش را به مبلغ ۲۳۵ میلیارد ریال گزارش کرده است که […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.