کاهش زیان وبصادر در سال ۹۷

بانک صادرات ايران که در سال مالی ۹۶ با سرمایه ۱۷۵ هزار میلیارد ریالی به ازای هر سهم (۲۰۵) ریال زیان داشت. در سال مالی ۹۷ موفق شده این رقم را به (۴۴) ریال کاهش دهد.درحالیکه مجموع درآمدهای مشاع در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ با افزایش ۱۴ درصدی همراه شده، سود اعطایی به سپرده […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.