کاهش تنش های سیاسی، دلیل مثبت شدن بازار

با کاهش تنش های سیاسی درپی تمدید مجدد معافیت های تحریمی ایران از سوی آمریکا، طبق پیش بینی اکثر بازار بخصوص گروه خودرویی با افزایش تقاضا و معاملاتی مثبت دنبال شدند که در این بین نمادهایی همانند خگستر( صف خرید)، خودرو، خاور، خچرخش(صف خرید)، خاذین، خزامیا، خکاوه، ختوقا و خرینگ از اقبال بیشتری برخوردار بودند […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.