چرخش نقدينگي محدود

نزديكي به موعد ارايه گزارش هاي ٩ ماهه كه مي تواند چشم انداز كوتاه مدت بازار را مشخص نمايد در كنار رشد قيمت نفت اقبال بازار را به گروه فلزي و نفتي بيشتر كرد و امروز نيز اين توجه مي تواند به صورت محدودتر ادامه داشته باشد. از طرفي محدوديت در تزريق نقدينگي همچنان رشد […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها