پوشش ۱۲۳ درصدی فروش فاسمین

بر اساس گزارش ماهانه اسفند ۹۶، شرکت کالسیمین مبلغ ۵،۲۵۸ میلیارد ریال طی یکسال فروش داشته که با توجه به بودجه ۴،۲۸۹ میلیارد ریالی، توانسته ۱۲۳ درصد از فروش آخرین پیش بینی را پوشش دهد. همچنین شرکت در دوره یک ماهه منتهی به۲۹/۱۲/۹۶با توجه به کاهش موجودی شمش روی در انبارها و افزایش تقاضای شمش […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.