پوشش ۱۱۴ درصدی بودجه در بترانس

شرکت ایران ترانسفو در سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۳٫۷۵ هزار میلیارد ریال مبلغ ۳۴۸ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۱۱۴% بودجه محقق نموده است. سود خالص بترانس در سال۹۶ مبلغ ۱٫۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال۹۵ حدود ۴% افزایش داشته است. بترانس در سال۹۶، حدود ۵٫۳ هزار […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.