پشتیبانی بازارهای جهانی

رشد قیمت فلزات خصوصا فلز روی در بازارهای جهانی می تواند همچنان گروه متاثر را تحت تاثیر قرار دهد و البته اصلاح نسبی بازار ارز نیز می توان از شدت رشد قیمت ها در بازار سرمایه بکاهد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها