پشتوانه بنیادی و ریسک عرضه

روز گذشته در نیم ساعت پایانی بازار شاهد عرضه های سنگین برخی از سرمایه گذاران حقوقی در برخی از نمادهای مطرح بازار بودیم. باید توجه داشت که جنس عرضه ها در بازارهای دارای روند لزوما فرار نقدینگی از بازار نیست و البته انگیزه های متفاوتی در رفتار بازیگران مختلف بازار وجود دارد. به نظر می […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها