پتروشیمی مبین

قیمت در این نماد بعد از ثببت سقف ۶۲۰ تومان تا محدوده ۵۴۰ تومان عقب نشینی کرده است همانطور که مشاهده می کنید تن کن سن ایچیموکو از قیمت حمایت کرده مانع ریزش بیشتر قیمت شده است. همچنین کی جن سن و کمو در محدوده ۵۲۰ تومان بصورت فلت در امده اند . انتظار میرود […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.