پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی زاگرس سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ مبلغ ۲۲،۹۰۲ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد ۱۲۶ درصدی مواجه شده است. همچنین فروش خرداد ماه سال جاری با افت ۲۵ درصدی نسبت به اردیبهشت ۶،۲۹۱ میلیارد ریال محقق گردید. مقدار فروش متانول با افت ۲۳ درصدی نسبت به […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.