پتروشیمی جم

قیمت به محدوده ۱۲۵۰ تومان مورد نظر در تحلیل قبل رسیده و متوقف شده است. اکنون می توان با حد ضرر ۱۱۵۰ تومان و حد سود ۱۴۲۰ تومان به دنبال فرصت خرید در این نماد بود

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.