پتروشیمی جم

در اخرین تحلیل از این نماد گفته شد در صوت شکست سقف و مقاومت انتظار رشد قیمت تا محدوده ۱۹۰۰ تومان را داریم همانطور که مشاهده می کنید قیمت هنوز موفق به شکست مقاومت خود نشده است. اما یک الگوی صعودی دیگر را در این مدت شکل داده است. چنانچه قیمت موفق به شکست مقاومت […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.