پتروشيمی پارس

قیمت به نزدیکی هدف مورد نظر رسید و بعد از آن بار دیگر یک حرکت اصلاحی را شروع کرد. همانطور که مشاهده می کنید قیمت اکنون در کف کانال فرضی و خط میانی چنگال قرار گرفته است. احتمال شروع یک رالی صعودی دیگر از این محدوده دور از ذهن نیست.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.