پتروشيمی پارس

همانطور که انتظار میرفت قیمت به محدوده ۳۰۰۰ تومان واکنش نشان داد و هرگز از این محدوده پایین تر نرفت. اما بررسی آرایش قیمت نشان میدهد قیمت از این محدوده با ۵ موج یک حرکت صعودی را ثبت کرده است. که می توان این حرکت را موج ۱ یا A در نظر داشت و در […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.