پتروشيمی پارس

همانطور که درتصویر نشان داده شده است بار اول که قیمت به محدوده ۳۰۰۰ تومان رسیده با محرک یک الگوی پروانه تا محدوده ۳۵۰۰ تومان رشد کرده است. که این رشد در قالب یک حرکت ۵ موجی بوده است. اما از این محدوده با یک حرکت ۳ موجی بار دیگر به محدوده ۳۰۰۰ تومان برگشته […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.