پتروشيمی غدير

در نمودار این نماد به نظر میرسد قیمت در حال ساختن یک الگوی ادامه دهنده بصورت مثلث متقارن است. همچنین حجم معاملات با نزدیک شدن به انتهای الگو در حال افزایش است .می توان با کامل گو شدن الگو و شکست ضلع بالایی مثلث وارد معامله خرید در این نماد شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.