پتروشيمی شازند

شاراک در تایم فریم روزانه در کانال صعودی بلند مدت در اخرین گام صعودی پر شتاب از کف کانال در محدوده ی ۲۴۴۰ ریال تا سقف کانال در محدوده ۳۵۵۰ ریال پیشروی داشته و با برخورد به سقف کانال وارد اصلاح شده و میتواند یکبار دیگر تا محدوده ی کف کانال فوق ادامه داشته باشد […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.