پتروشيمي پرديس

شپدیس در تایم فریم روزانه در انتهای موج صعودی متراکم شده است.و به نظر میرسد یک الگوی دیاگونال شکل داده است . اکنون قیمت در حال خروج از این محدوده تراکمی است. شکست حمایت مینور در سطح ۱۶۵۵ تومان فشار فروش را بیشتر خواهد کرد و احتمال رسیدن به سطح ۱۵۰۰ تومان را افرایش خواهد […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.