پتانسیل اوره سازها در سال مالی ۹۷

اوره در دنیا بیشترین مصرف را در کودهای شیمیایی دارد. براساس گزارشات موسسات بین المللی فعال در این حوزه، برنامه های کنترل آلودگی چین به عنوان پتانسیلی برای روند قیمت ها در سال ۲۰۱۸ خواهند بود. به این ترتیب نرخ های جهانی اوره، چشم انداز مثبت نرخ ارز و تصمیمات مقامات دولتی برای حذف یارانه فروش داخلی شرکت های اوره ساز، نمادهای این گروه را در بازار سرمایه برای سال ۹۷ در کانون توجه قرار خواهد داد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.