پاکشو و پوشش ضعیف فروش مقداری

براساس گزارش ماهانه اسفند ۹۶ گروه صنعتی پاکشو مبلغ ۷۰۲۴ میلیارد ریال طی یکسال فروش داشته که با توجه به بودجه ۷۴۶۶ میلیارد ریالی توانسته ۹۴ درصد از فروش آخرین پیش بینی را پوشش دهد. پوشش ضعیف فروش شرکت عمدتا به دلیل فروش مقداری کمتر از انتظار محصولات رخ داده است. شرکت حدود ۷۴٫۱ هزار […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.