پاکدیس

در تحلیل قبل از این نماد اشاره شد بهتر است در این نماد به دنبال فرصت خرید بود. اکنون با خروج قیمت از محدوده متراکم شده حول خط میانی چنگال و ۷۸٫۶ فیبوناچی ریتریسمنت به نظر میرسد نشانه شروع رالی صعودی ظاهر شده است می توان با حد ضرر ۳۲۰ تومان وارد معامله خرید شد […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.