پايان هفته و احتياط

روند بازار در تك نمادها و گروه هاي كوچك همچنان صعودي ارزيابي مي شود هرچند نمادهاي بزرگ روندي قوي را ثبت نكرده اند و به نظر مي رسد امروز نيز روند مشابهي داشته باشند و به دليل پايان هفته نسبتا حساس پيش رو تا حدودي جو احتياط را داشته باشيم.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها