پالایش نفت بندرعباس

برای پیدا کردن هدف موج صعودی این نماد از چنگال ۵۰ درصد استفاده کرده ایم. قیمت بعد از شکست خط میانی در مسیر باند بالایی این چنگال قرار گرفته است. که در محدوده ۱۳۰۰ تومان قرار گرفته است.سهامداران می توانند قیمت را تارسیدن به باند بالایی چنگال همراهی کنند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.