پالايش نفت اصفهان

شپنا کماکان از هم گروهی های خوب عقب تر حرکت می کند. اکنون قیمت در گیر خط میانی چنگال ۵۰ درصد است که در سمت چپ نیز مانع از صعود قیمت شده بود. چنانچه قیمت این مقاومت را از پیش رو بردارد از انتظار میرود تا باند بالایی رشد کند. از طرفی قیمت هدف الگوی […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.