پالايش نفت اصفهان

قیمت در حالی به سقف تاریخی خود حمله ور شده است که خط میانی چنگال اندروز ۵۰ درصد در این محدوده قرار گرفته است. شکست این  سطح مقاومتی هدف ۱۹۰۰ تومان را برای قیمت فعال خواهد کرد. از طرفی احتمال تشکیل الگوی کاپ اند هندل دور از ذهن نیست که در صورت  شکل گیری و […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.